Cocamide DEA หรือ Cocamide Diethanolamine

Cocamide DEA หรือ Cocamide Diethanolamine

ได้จากการผสมระหว่างกรดไขมันน้ำมันมะพร้าว กับ Diethanolamine สามารถทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึก และเป็นสารเพิ่มฟองที่มีประสิทธิภาพสูง ให้ฟองนุ่ม จำนวนมาก และยังใช้ปรับความข้นหนืดจึงนิยมนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด