Oleanolic Acid (สารที่ได้จากการสกัดมะกอก)

Oleanolic Acid (สารที่ได้จากการสกัดมะกอก)

มีคุณสมบัติช่วยลดการอับเสบ และช่วยควบคุมการผลิตน้ำมันของต่อมไขมันเนื่องจาก Oleanolic acid มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ 5-α-reductase ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดคาวมมันส่วนเกินบนใบหน้า จึงนิยมนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ลดความมันส่วนเกิน หรือผลิตภัณฑ์ลดสิว