👵 ความชราเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราทุกคนต้องพบเจอ อย่างเลี่ยงไม่ได้ แต่ในปัจจุบัน มนุษย์ล้วนหาวิถีทาง

เพื่อฝืนความธรรมชาตินี้ เราสามารถชลอความชราได้ คนสมัยปัจจุบันบางส่วนอาจคิดว่าตัวเองเป็นหนุ่มสาวเสมอ และมีสุขภาพดี แต่ในความเป็นจริง คนเราเริ่มสังเกตการเปลี่ยนแปลงของวัยได้ ตั้งแต่อายุ 25-30 ปี พออายุ 45 ปี จะเห็นได้ชัดเจนว่าเราเริ่มชรา มาดูทฤษฎีของคุณหมอธาดากันนะคะ ที่อธิบายว่าทำไมเราถึงชรา มีกลไกอะไรบ้าง 😆 📍 อ้างอิงข้อมูลจาก หนังสือ ตจศาสตร์ ความงาม โดย คุณหมอ ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.