วันนี้มารู้จัก “ จุลินทรีย์เจ้าถิ่นบนผิวที่มีประโยชน์ ” Skin Microbiota กัน

จุลินทรีย์บนผิวเราอาจมีทั้ง แบคทีเรีย รา และไวรัส โดยแต่ละบุคคลจะซับซ้อนแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ อายุ เพศ กิจวัตรประจำวัน ซึ่งชนิดและจำนวนสามารถเปลี่ยนไปได้เสมอขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ความชุ่มชื้น ค่าความเป็นกรดด่าง ตำแหน่งของร่างกาย รวมทั้งสารเคมีที่สัมผัสกับผิวหนัง ทีนี้มาดูสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อเชื้อดี ๆ เหล่านี้ในร่างกายของเรากัน

🔹 Pro-biotic

🔹 Pre-biotic

🔹 Post-biotic

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.