บริษัท คอสมินา จำกัด ให้การต้อนรับ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     🌿บริษัท คอสมินา จำกัด ให้การต้อนรับ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะอาจารย์ในการเยี่ยมชมโรงงาน
     🌿เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ทางบริษัท คอสมินา จำกัด รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะอาจารย์ ในการเข้าศึกษาดูงานในสายการผลิตและเยี่ยมชมโรงงาน โดยมี ดร.ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.