ติดต่อฝ่ายขาย
  หรือ อีเมล แผนก Sales Office
  [email protected]

  ฝ่ายขายส่วนกลาง
   
  คุณนพมาศ  092-279-2139
   

   ฝ่ายขายต่างประเทศ

  คุณวรรณพร  092-617-6969
   

   อีเมล แผนก Sales Office

  [email protected]
   
  ฝ่ายขายส่วนกลาง สำหรับแพทย์
   
  คุณณภัทร  099-392-9249
   

   ฝ่ายขายแพทย์กทม และปริมณฑล

  คุณมัทนา  098-996-9464
   

   ฝ่ายขายแพทย์ภาคกลาง และ ภาคเหนือ

  คุณณภัทร  099-392-9249
   

   ฝ่ายขายแพทย์ภาคใต้ และ ภาคตะวันตก

  คุณสิทธิพล  081-423-1996
   

   ฝ่ายขายแพทย์ภาคอีสาน และ ภาคตะวันออก

  คุณอรัญญา  097-262-9455, 082-669-6655