ติดต่อฝ่ายขาย
  หรือ อีเมล แผนก Sales Office
  [email protected]

   ฝ่ายขายส่วนกลาง

  คุณนพมาศ  092-279-2139

   ฝ่ายขายต่างประเทศ

  คุณปารณีย์  065-9653065

   อีเมล แผนก Sales Office

  [email protected]

   ฝ่ายขายส่วนกลาง สำหรับแพทย์

  คุณณภัทร  099-392-9249

   ฝ่ายขายแพทย์กทม และปริมณฑล

  คุณมัทนา  098-996-9464

   ฝ่ายขายแพทย์ภาคกลาง และ ภาคเหนือ

  คุณสุพัตรา  095-642-6552

   ฝ่ายขายแพทย์ภาคใต้ และ ภาคตะวันตก

  คุณสิทธิพล  081-423-1996

   ฝ่ายขายแพทย์ภาคอีสาน และ ภาคตะวันออก

  คุณอรัญญา  097-262-9455, 082-669-6655