Arrow
Arrow

บริษัท คอสมินา จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชสำอางสำหรับผิวแพ้ง่ายกว่า 40 ปี

คิดค้น และวิจัยสูตรโดยแพทย์และทีมนักวิจัย คัดสรรทุกส่วนผสมเพื่อผิวแพ้ง่าย
ทุกผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนัง

Our Standard
ได้รับมาตรฐานรับรอง

โทร โทร โทร อีเมล อีเมล

INNOVATIVE PRODUCTS

ODM: Original Design Manufacturing
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบและควบคุมการผลิตโดย COSMINA

ให้คำปรึกษา

หารือเกี่ยวกับ concept ของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ชนิดของผลิตภัณฑ์ เนื้อสัมผัส และส่วนผสมที่สำคัญ ตามความต้องการของเจ้าของแบรนด์

พัฒนาผลิตภัณฑ์

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จะเริ่มดำเนินการพัฒนาสูตรตามความต้องการของเจ้าของแบรนด์และให้เจ้าของแบรนด์นำไปทดสอบความพึงพอใจ และปรับสูตรให้เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

คัดสรรบรรจุภัณฑ์และงานออกแบบ

บริการให้คำแนะนำด้านการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ ฉลาก และโลโก้ รวมไปถึงการจัดหาบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตลอดจนการนำบรรจุภัณฑ์นั้นไปทดสอบความเข้ากันได้ของเนื้อผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์ (Compatibility test)

จดแจ้งขึ้นทะเบียน อย.

บริการยื่นจดทะเบียนสูตรเครื่องสำอางโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าตั้งแต่การเตรียมเอกสาร ติดต่อประสานงาน และยื่นเอกสารเพื่อขอเลขที่จดแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการองค์การอาหารและยา

ผลิตและตรวจสอบคุณภาพสินค้า

ดำเนินการผลิตและตรวจสอบคุณภาพสินค้าตามมาตรฐาน GMP ตลอดทั้งสามารถสอบกลับย้อนหลังได้(Traceability) รวมถึงการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง (Retained sample) เพื่อการตรวจสอบของ อย.

จัดส่งสินค้า

จัดส่งสินค้าด้วยระบบขนส่งที่ได้มาตรฐานและมีระบบติดตามสถานะของสินค้า