ร่วมงานกับเรา

-เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์(R&D Packaging)

-Product Specialist (Skincare, Cosmetic)

-Sales ODM Cosmetics (Business Partner Development)